Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

16:06 | 15-12-2022view110

     Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/HU ngày 24/11/2022 của Huyện ủy Ba Vì về việc tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 76-NQ/ĐU ngày 01/12/2022 của Đảng ủy trung tâm. Sáng ngày 15/12/2022, tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

 

 

 

Ảnh: Đồng chí Ưng Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII


     Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và cùng 95 đồng chí đảng viên của Đảng bộ trung tâm. Hội nghị được đồng chí Ưng Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Ba Vì tập trung thông tin những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi về 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

     Đồng chí nhấn mạnh 03 nghị quyết và 01 kết luận mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và mang tầm chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

     Từ nội dung được học tập phổ biến, đồng chí đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trung tâm nghiêm túc nghiên cứu, học tập Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, khóa XIII ban hành.

     Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng kết thúc trong không khí nghiêm túc, đạt được yêu cầu và mục đích tuyên truyền, học tập, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết. Hội nghị đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư tưởng và bản lĩnh chính trị cho mỗi đảng viên trong Đảng bộ, tích cực góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đỗ Thị Hằng

Tin tức khác

Videos

  • Bệnh tâm thần phân liệt - Nguyên nhân - Biểu hiện - Phương pháp điều trị - Phần 1

  • Bệnh trầm cảm, Bệnh rối loạn cảm xúc

  • Cách vượt qua hội chứng trầm cảm trong cuộc sống

Thống kê truy cập

  • Số lượt truy cập : 112.934
  • Đang online : 2